Tag:

HCDC

Trong màn đêm, nhóm nhân viên khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm cấp tính Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM âm thầm, lặng lẽ đến nơi có nhiều muỗi nhất, sau đó xắn quần, ngồi lặng thinh chờ muỗi đến đốt để bắt muỗi. Video HCDC

Xem nhân viên y tế lấy thân mình làm mồi bắt muỗi giữa màn đêm
Đời thường   |   04/10/2023
Xem nhân viên y tế lấy thân mình làm mồi bắt muỗi giữa màn đêm

Trong màn đêm, nhóm nhân viên khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm cấp tính Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM âm thầm, lặng lẽ đến nơi có nhiều muỗi nhất, sau đó xắn quần, ngồi lặng thinh chờ muỗi đến đốt để bắt muỗi.

Từ ngày
Đến ngày