05/12/2019

Cá ruộng đang vào mùa thu hoạch ở Hậu Giang. Đây là mô hình đặt trưng ở địa phương này. Cá được nuôi trên ruộng theo hình thức quản canh, không cần tốn chi phí thức ăn, lại cho hiệu quả kinh tế cao và góp phần cải tạo đất. Không dừng lại ở hiệu quả này, sau mùa thu hoạch cá ruộng, nông dân kỳ vọng sẽ có một vụ mùa đông xuân bội thu.