Tag:

hành trình

Tối ngày 14/7, SASCO tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, “Hành trình diệu kỳ” – hành trình kiến tạo và trưởng thành. Video hành trình

SASCO kỷ niệm 30 năm thành lập – “Hành trình diệu kỳ”
Bạn có biết   |   15/07/2023
SASCO kỷ niệm 30 năm thành lập – “Hành trình diệu kỳ”

Tối ngày 14/7, SASCO tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, “Hành trình diệu kỳ” – hành trình kiến tạo và trưởng thành.