23/06/2019

“Hành tinh nhựa” vừa giới thiệu đến công chúng 4 tác phẩm sắp đặt, điêu khắc của nhóm nghệ sĩ đến từ Tòhe bao gồm: Đại dương; Cánh đồng; Lốc xoáy và Gia đình.

Video liên quan