Tag:

Hạnh phúc nhỏ trên tầng áp mái

72 tác phẩm sơn mài, sơn dầu và gốm mỹ thuật của họa sĩ Đinh Văn Sơn vừa được giới thiệu trong triển lãm đầu tay mang tên “Hạnh phúc nhỏ trên tầng áp mái”, sẽ trưng bày đến ngày 13.10 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Video Hạnh phúc nhỏ trên tầng áp mái

Thưởng thức 72 câu chuyện hạnh phúc của họa sĩ Đinh Văn Sơn
Giải trí   |   03/10/2019
Thưởng thức 72 câu chuyện hạnh phúc của họa sĩ Đinh Văn Sơn

72 tác phẩm sơn mài, sơn dầu và gốm mỹ thuật của họa sĩ Đinh Văn Sơn vừa được giới thiệu trong triển lãm đầu tay mang tên “Hạnh phúc nhỏ trên tầng áp mái”, sẽ trưng bày đến ngày 13.10 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.