Tag:

Hàng ngàn người

TTO - UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khai mạc “Ngày hội mắm Châu Đốc, An Giang - Đặc sản các vùng miền năm 2022”. Đặc biệt, mắm Châu Đốc được xác lập kỷ lục Việt Nam. Hàng ngàn người đã đổ xô về xem ngày hội mắm này. Video Hàng ngàn người

Video: Nhìn những chậu mắm cá đặc sản ngon lành, muốn về ngay Châu Đốc
Tin nóng   |   21/04/2022
Video: Nhìn những chậu mắm cá đặc sản ngon lành, muốn về ngay Châu Đốc

TTO - UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khai mạc “Ngày hội mắm Châu Đốc, An Giang - Đặc sản các vùng miền năm 2022”. Đặc biệt, mắm Châu Đốc được xác lập kỷ lục Việt Nam. Hàng ngàn người đã đổ xô về xem ngày hội mắm này.