13/09/2019

Hàng ngàn người dân tham dự lễ hội hoa đăng Trung thu

Ngoài 1.500 ngọn đèn hoa, nhà chùa còn thiết kế 1 hoa đăng hình bông sen lớn đặt trên sông có đường kính 9m và 1 lồng đèn hình rồng dài 9 mét có phun lửa