07/06/2019

Hàng loạt ngân hàng, trung gian thanh toán, sàn giao dịch điện tử, nhà bán lẻ đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn từ đây đến ngày 16-6 để hưởng ứng Ngày không tiền mặt.