04/12/2019
LÊ TỨ - SANH TÀI – TRINH TRÀ
LÊ TỨ - SANH TÀI – TRINH TRÀ

Theo thống kê của Thanh tra Sở GTVT TP HCM, trong tháng 10-2019, thông qua các công tác phối hợp liên ngành và thanh tra độc lập, đơn vị này phát hiện và xử lý 117 vụ vi phạm ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.