Tag:

hàng hóa vẫn ê hề

TTO - Đại diện Sở Công thương TP.HCM đề nghị người dân mua sắm một cách khoa học, không mua gom hay tích trữ quá nhiều. Các siêu thị đang tiếp tục phối hợp và hỗ trợ nhà cung cấp để hoạt động vận chuyển hàng hóa được thông suốt. Video hàng hóa vẫn ê hề

Video: Hàng hóa ở TP.HCM vẫn ê hề, bà con không nên mua gom hay tích trữ quá nhiều
Tin nóng   |   08/07/2021
Video: Hàng hóa ở TP.HCM vẫn ê hề, bà con không nên mua gom hay tích trữ quá nhiều

TTO - Đại diện Sở Công thương TP.HCM đề nghị người dân mua sắm một cách khoa học, không mua gom hay tích trữ quá nhiều. Các siêu thị đang tiếp tục phối hợp và hỗ trợ nhà cung cấp để hoạt động vận chuyển hàng hóa được thông suốt.