Tag:

hàng chục hecta

TTO - Hàng chục hecta đất ruộng ở Kiên Giang bị máy cuốc lấy đất đưa lên các sà lan chở đi nơi khác, biến ruộng thành ao sâu. Đặc biệt, nhóm người này thực hiện trái phép liên tục ngày đêm nhiều tháng qua nhưng không ai bị xử lý? Video hàng chục hecta

Video: Hiện trường vụ 'cạp' trái phép hàng chục hecta đất, biến ruộng thành ao sâu ở Kiên Giang
Tin nóng   |   10/05/2022
Video: Hiện trường vụ 'cạp' trái phép hàng chục hecta đất, biến ruộng thành ao sâu ở Kiên Giang

TTO - Hàng chục hecta đất ruộng ở Kiên Giang bị máy cuốc lấy đất đưa lên các sà lan chở đi nơi khác, biến ruộng thành ao sâu. Đặc biệt, nhóm người này thực hiện trái phép liên tục ngày đêm nhiều tháng qua nhưng không ai bị xử lý?