Tag:

Hàn Quốc

Từ ngày 14 đến ngày 17-9 tại Bình Dương ‘Tuần lễ văn hóa và nhân vật quốc tế Việt Nam 2023’ được tổ chức với sự phối hợp của Cơ quan nội dung sáng tạo Hàn Quốc và Trung tâm thương mại thế giới thành phố mới Bình Dương. Video Hàn Quốc

Bình Dương hợp tác Hàn Quốc tổ chức tuần lễ văn hóa và nhân vật quốc tế
Tin nóng   |   15/09/2023
Bình Dương hợp tác Hàn Quốc tổ chức tuần lễ văn hóa và nhân vật quốc tế

Từ ngày 14 đến ngày 17-9 tại Bình Dương ‘Tuần lễ văn hóa và nhân vật quốc tế Việt Nam 2023’ được tổ chức với sự phối hợp của Cơ quan nội dung sáng tạo Hàn Quốc và Trung tâm thương mại thế giới thành phố mới Bình Dương.

Từ ngày
Đến ngày