13/02/2020
MẬU TRƯỜNG – SANH TÀI – THÚY QUYÊN
MẬU TRƯỜNG – SANH TÀI – THÚY QUYÊN

Những ngày này, các tỉnh miền Tây Nam bộ nằm giáp biển bắt đầu chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng xâm nhập mặn, hạn hán. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nước sản xuất xảy ra khắp nơi, tại Tiền Giang, cơ quan chức năng đã mở các vòi nước miễn phí

Video liên quan