Tag:

hạn chế khả năng lây nhiễm chéo

TTO - Sở Y tế TP.HCM vừa yêu cầu sau giờ làm việc, nhân viên y tế chỉ nghỉ ngơi và làm việc tại nhà, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh…để hạn chế khả năng lây nhiễm chéo trong bệnh viện và nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài vào bệnh viện. Video hạn chế khả năng lây nhiễm chéo

Video: Yêu cầu nhân viên y tế TP.HCM chỉ ở nhà sau giờ làm để tránh lây nhiễm chéo
Tin nóng   |   12/06/2021
Video: Yêu cầu nhân viên y tế TP.HCM chỉ ở nhà sau giờ làm để tránh lây nhiễm chéo

TTO - Sở Y tế TP.HCM vừa yêu cầu sau giờ làm việc, nhân viên y tế chỉ nghỉ ngơi và làm việc tại nhà, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh…để hạn chế khả năng lây nhiễm chéo trong bệnh viện và nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài vào bệnh viện.