Tag:

hầm vàng trong vườn quốc gia

TTO - Vườn quốc gia Sông Thanh - dải rừng tuyệt đẹp nằm dưới dãy Trường Sơn thuộc hai huyện Phước Sơn và Nam Giang (Quảng Nam) đang nham nhở bởi vàng tặc. Những hầm vàng chi chít như hệ thống địa đạo đang âm thầm làm rỗng ruột rừng xanh. Video hầm vàng trong vườn quốc gia

Video: Cần 3 tấn thuốc nổ để giật sập hầm vàng khổng lồ trong vườn quốc gia
Tin nóng   |   14/03/2021
Video: Cần 3 tấn thuốc nổ để giật sập hầm vàng khổng lồ trong vườn quốc gia

TTO - Vườn quốc gia Sông Thanh - dải rừng tuyệt đẹp nằm dưới dãy Trường Sơn thuộc hai huyện Phước Sơn và Nam Giang (Quảng Nam) đang nham nhở bởi vàng tặc. Những hầm vàng chi chít như hệ thống địa đạo đang âm thầm làm rỗng ruột rừng xanh.