12/10/2019
HẠNH PHÚC - SANH TÀI - UYÊN THI
HẠNH PHÚC - SANH TÀI - UYÊN THI

Thiết bị thu năng lượng sóng do 2 học sinh này chế tạo có thể sinh ra điện năng đủ thắp sáng các đèn báo hiệu trên sông.

Video liên quan