Tag:

Hạ viện Mỹ

Ngày 13-12, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu chính thức cho phép điều tra luận tội Tổng thống Joe Biden. Theo Hãng tin Reuters, Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã bỏ phiếu thông qua cuộc điều tra ông Biden với tỉ lệ 221-212. Video Hạ viện Mỹ

Chính thức cho phép điều tra luận tội Tổng thống Joe Biden
Thế giới   |   14/12/2023
Chính thức cho phép điều tra luận tội Tổng thống Joe Biden

Ngày 13-12, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu chính thức cho phép điều tra luận tội Tổng thống Joe Biden. Theo Hãng tin Reuters, Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã bỏ phiếu thông qua cuộc điều tra ông Biden với tỉ lệ 221-212.