Tag:

hạ tầng kỹ thuật đô thị

Portcoast đang áp dụng những công nghệ hiện đại nhất thế giới trong ngành công nghiệp xây dựng nói chung và quy hoạch cảng biển, hạ tầng kỹ thuật đô thị nói riêng như thế nào tại Việt Nam? Video hạ tầng kỹ thuật đô thị

Chuyển đổi số ngành xây dựng - 4 công nghệ nền tảng
Bạn có biết   |   19/06/2022
Chuyển đổi số ngành xây dựng - 4 công nghệ nền tảng

Portcoast đang áp dụng những công nghệ hiện đại nhất thế giới trong ngành công nghiệp xây dựng nói chung và quy hoạch cảng biển, hạ tầng kỹ thuật đô thị nói riêng như thế nào tại Việt Nam?