Tag:

Hà Nội đề nghị Thủ tướng

TTO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng cho sinh viên học trực tuyến đến hết tháng 2-2021 để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19. Video Hà Nội đề nghị Thủ tướng

Video: Hà Nội đề nghị Thủ tướng cho sinh viên học trực tuyến hết tháng 2-2021
Tin nóng | 15/02/2021
Video: Hà Nội đề nghị Thủ tướng cho sinh viên học trực tuyến hết tháng 2-2021

TTO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng cho sinh viên học trực tuyến đến hết tháng 2-2021 để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19.