Tag:

ha ji won

Với chủ đề Turkey Dash - I Run To Give Smiles 2019, sự kiện chạy bộ từ thiện gây quỹ mổ hàm ếch cho trẻ em với tên gọi Turkey Dash - Nụ Cười Việt, đã thu hút bốn ngàn người tham gia tại TP.HCM. Video ha ji won

Ha Ji Won cùng nghệ sĩ Việt Nam chạy bộ gây quỹ mổ hàm ếch cho trẻ em
Giải trí | 12/11/2019
Ha Ji Won cùng nghệ sĩ Việt Nam chạy bộ gây quỹ mổ hàm ếch cho trẻ em

Với chủ đề Turkey Dash - I Run To Give Smiles 2019, sự kiện chạy bộ từ thiện gây quỹ mổ hàm ếch cho trẻ em với tên gọi Turkey Dash - Nụ Cười Việt, đã thu hút bốn ngàn người tham gia tại TP.HCM.