Tag:

hạ độc rừng thông

Liên quan đến vụ đầu độc hơn 10ha rừng thông với khoảng 3.400 cây thông 3 lá trên 17 năm tuổi tại tiểu khu 292 nằm trên địa bàn xã Tân Thanh (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lâm Hà đã ra quyết định kỉ luật đối với những người đứng đầu. Video hạ độc rừng thông

Vụ hạ độc rừng thông ở Lâm Đồng - Kỷ luật Chủ tịch xã và Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâmLive
Tin nóng   |   24/10/2019
Vụ hạ độc rừng thông ở Lâm Đồng - Kỷ luật Chủ tịch xã và Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm

Liên quan đến vụ đầu độc hơn 10ha rừng thông với khoảng 3.400 cây thông 3 lá trên 17 năm tuổi tại tiểu khu 292 nằm trên địa bàn xã Tân Thanh (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lâm Hà đã ra quyết định kỉ luật đối với những người đứng đầu.