Tag:

gửi lời cảm ơn

TTO - Chủ tịch UBND TP.HCM đến thăm hỏi, gửi lời cảm ơn những người dân tại khu vực lập chốt bảo vệ “vùng xanh” đã góp phần chung tay cùng chính quyền TP phòng, chống dịch COVID-19. Ông yêu cầu không để chậm trễ trong tiếp nhận, ứng cứu F0. Video gửi lời cảm ơn

Video: Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu không để chậm trễ trong tiếp nhận, ứng cứu F0
Tin nóng   |   02/08/2021
Video: Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu không để chậm trễ trong tiếp nhận, ứng cứu F0

TTO - Chủ tịch UBND TP.HCM đến thăm hỏi, gửi lời cảm ơn những người dân tại khu vực lập chốt bảo vệ “vùng xanh” đã góp phần chung tay cùng chính quyền TP phòng, chống dịch COVID-19. Ông yêu cầu không để chậm trễ trong tiếp nhận, ứng cứu F0.