Tag:

GREENFEED vn

Chương trình “Tiếp sức nhà nông” do Báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam tổ chức. Chương trình nhằm giúp các hộ nông dân, đặc biệt là phụ nữ nông thôn, vươn lên tự chủ kinh ế để từ đó có thêm điều kiện cho con em ăn học thành tài. Video GREENFEED vn

Hành trình trao cơ hội cho nhà nông cải thiện sinh kế
Tin nóng   |   22/10/2023
Hành trình trao cơ hội cho nhà nông cải thiện sinh kế

Chương trình “Tiếp sức nhà nông” do Báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam tổ chức. Chương trình nhằm giúp các hộ nông dân, đặc biệt là phụ nữ nông thôn, vươn lên tự chủ kinh ế để từ đó có thêm điều kiện cho con em ăn học thành tài.