Tag:

Gojek

Gojek vừa phối hợp với Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM tổ chức chuỗi hội thảo tập huấn biện pháp an toàn khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng và các kỹ năng mềm cần thiết. Hoạt động thuộc Chương trình “Hành trang tân sinh viên”. Video Gojek

Gojek cùng tân sinh viên bước vào giảng đường
Bạn có biết   |   27/12/2022
Gojek cùng tân sinh viên bước vào giảng đường

Gojek vừa phối hợp với Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM tổ chức chuỗi hội thảo tập huấn biện pháp an toàn khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng và các kỹ năng mềm cần thiết. Hoạt động thuộc Chương trình “Hành trang tân sinh viên”.