Tag:

gói thầu XL01

Theo thông tin từ Ban quản lý dự án 7, Bộ Giao thông vận tải giữa tháng 12-2019 sẽ khởi công gói thầu XL01, đường dẫn cầu Mỹ Thuận 2 phía tỉnh Tiền Giang có chiều dài gần 4,8km. Trong đó, bao gồm xây dựng cầu Rạch Sơn, cầu An Hữu và cầu Cạn. Video gói thầu XL01

Giữa tháng 12-2019, khởi công đường dẫn cầu Mỹ Thuận 2 phía Tiền Giang
Tin nóng   |   27/11/2019
Giữa tháng 12-2019, khởi công đường dẫn cầu Mỹ Thuận 2 phía Tiền Giang

Theo thông tin từ Ban quản lý dự án 7, Bộ Giao thông vận tải giữa tháng 12-2019 sẽ khởi công gói thầu XL01, đường dẫn cầu Mỹ Thuận 2 phía tỉnh Tiền Giang có chiều dài gần 4,8km. Trong đó, bao gồm xây dựng cầu Rạch Sơn, cầu An Hữu và cầu Cạn.