Tag:

Góc nhìn trưa nay ngày 15-11-2020

Bản tin với nhiều thông tin cập nhật: Bão vào miền Trung, mưa lớn, cây bật gốc, trường học tốc mái; Ghi nhận công tác ứng phó với cơn bão số 13 tại các địa phương; Bị chặn đường lúc tan học, nam sinh lớp 12 bị đánh tử vong... Video Góc nhìn trưa nay ngày 15-11-2020

Góc nhìn trưa nay | Chuyến xe nghĩa tình hướng về miền Trung
Tin nóng | 15/11/2020
Góc nhìn trưa nay | Chuyến xe nghĩa tình hướng về miền Trung

Bản tin với nhiều thông tin cập nhật: Bão vào miền Trung, mưa lớn, cây bật gốc, trường học tốc mái; Ghi nhận công tác ứng phó với cơn bão số 13 tại các địa phương; Bị chặn đường lúc tan học, nam sinh lớp 12 bị đánh tử vong...