Tag:

giúp lão nông bán 3.000 chậu hoa bị thương lái bùng

Bản tin với nhiều thông tin nóng: Nhân viên y tế sẵn sàng ứng phó viêm phổi cấp; ‘Thủ phủ chuối’ miền Trung lo vỡ trận; Cộng đồng mạng giúp lão nông bán 3.000 chậu hoa bị thương lái “bùng”; Bác sĩ kể chuyện gần 10 năm đón giao thừa tại bệnh viện… Video giúp lão nông bán 3.000 chậu hoa bị thương lái bùng

Góc nhìn trưa nay | Bác sĩ sản khoa kể chuyện gần 10 năm đón giao thừa tại bệnh viện
Tin nóng | 24/01/2020
Góc nhìn trưa nay | Bác sĩ sản khoa kể chuyện gần 10 năm đón giao thừa tại bệnh viện

Bản tin với nhiều thông tin nóng: Nhân viên y tế sẵn sàng ứng phó viêm phổi cấp; ‘Thủ phủ chuối’ miền Trung lo vỡ trận; Cộng đồng mạng giúp lão nông bán 3.000 chậu hoa bị thương lái “bùng”; Bác sĩ kể chuyện gần 10 năm đón giao thừa tại bệnh viện…