Tag:

giữ vững tinh thần

TTO - Vừa được cấp hơn 1 triệu liều vắc xin, TP.HCM tổ chức tiêm ra sao? Và tinh thần quan trọng thế nào với bệnh nhân COVID-19? Đó là những nội dung chính trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ra ngày 3-9. Video giữ vững tinh thần

Robot Hỏi - Đáp: Vừa được cấp hơn 1 triệu liều vắc xin, TP.HCM tổ chức tiêm ra sao?
Bạn có biết   |   03/09/2021
Robot Hỏi - Đáp: Vừa được cấp hơn 1 triệu liều vắc xin, TP.HCM tổ chức tiêm ra sao?

TTO - Vừa được cấp hơn 1 triệu liều vắc xin, TP.HCM tổ chức tiêm ra sao? Và tinh thần quan trọng thế nào với bệnh nhân COVID-19? Đó là những nội dung chính trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ra ngày 3-9.