Tag:

Giỏ quà nghĩa tình

Ngày 24-7, đã có 2000 phần quà trong trường trình “Giỏ quà nghĩa tình” tiếp tục được trao đến người dân khó khăn, người dân trong khu phong tỏa và các bạn sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tại TP.HCM. Video Giỏ quà nghĩa tình

Tiếp tục hành trình trao “giỏ quà nghĩa tình” đến người dân TP.HCM
Bạn có biết   |   24/07/2021
Tiếp tục hành trình trao “giỏ quà nghĩa tình” đến người dân TP.HCM

Ngày 24-7, đã có 2000 phần quà trong trường trình “Giỏ quà nghĩa tình” tiếp tục được trao đến người dân khó khăn, người dân trong khu phong tỏa và các bạn sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tại TP.HCM.