05/10/2019

Giao thông xáo trộn ngày đầu đóng nút giao Nguyễn Văn Thương - Điện Biên Phủ

Việc đóng nút giao này để phục vụ thi công 2 dự án cầu vượt ống cấp nước 2.000 tại đầu đường Nguyễn Văn Thương và cống thoát nước trên đường Điện Biên Phủ, đoạn từ cầu Văn Thánh đến đường Nguyễn Hữu Cảnh thuộc dự án nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh.