Tag:

giao cho UBND

TTO - Ban quản lý dự án 7 cho biết, dự án xây dựng cầu Châu Đốc (tỉnh An Giang) được chuyển giao về UBND tỉnh An Giang làm chủ đầu tư, xây dựng bằng vốn ngân sách, thay vì trước đó đã lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức BOT. Video giao cho UBND

Video: Ngân sách sẽ đầu tư gần 1.000 tỉ đồng xây cầu Châu Đốc bắc qua sông Hậu
Tin nóng   |   20/04/2021
Video: Ngân sách sẽ đầu tư gần 1.000 tỉ đồng xây cầu Châu Đốc bắc qua sông Hậu

TTO - Ban quản lý dự án 7 cho biết, dự án xây dựng cầu Châu Đốc (tỉnh An Giang) được chuyển giao về UBND tỉnh An Giang làm chủ đầu tư, xây dựng bằng vốn ngân sách, thay vì trước đó đã lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức BOT.