Tag:

Giáng Sinh

Chương trình với nhiều thông tin đáng chú ý: Khánh thành dàn giao hưởng chuông tại nhà thờ Đức Bà; Độc đáo hang đá Noel cao 20m; Ngư dân kiếm thêm thu nhập mùa Tết nhờ phơi cá nóc nhím; Truy quét vàng tặc ở khu vực mỏ vàng Bồng Miêu Video Giáng Sinh

Góc nhìn trưa nay | Phiên chợ sống xanh mùa Giáng sinh
Góc nhìn trưa nay   |   24/12/2022
Góc nhìn trưa nay | Phiên chợ sống xanh mùa Giáng sinh

Chương trình với nhiều thông tin đáng chú ý: Khánh thành dàn giao hưởng chuông tại nhà thờ Đức Bà; Độc đáo hang đá Noel cao 20m; Ngư dân kiếm thêm thu nhập mùa Tết nhờ phơi cá nóc nhím; Truy quét vàng tặc ở khu vực mỏ vàng Bồng Miêu