Tag:

Giảm túi nilong

Không giống những khu chợ thông thường, các khu chợ đầu mối tại TP.HCM có lượng rác thải ra tương đối đặc thù với khoảng 90% rác hữu cơ, 10% còn lại bao gồm túi nilong, đây là vấn đề mà thành phố đặc biệt lưu ý. Video Giảm túi nilong

Giảm túi nilong, rác thải nhựa tại các chợ đầu mối
Tin nóng   |   31/10/2019
Giảm túi nilong, rác thải nhựa tại các chợ đầu mối

Không giống những khu chợ thông thường, các khu chợ đầu mối tại TP.HCM có lượng rác thải ra tương đối đặc thù với khoảng 90% rác hữu cơ, 10% còn lại bao gồm túi nilong, đây là vấn đề mà thành phố đặc biệt lưu ý.