Tag:

Giám đốc Truyền tải điện Miền Đông 2

Xuất phát điểm là một công nhân kỹ thuật điện, hơn 34 năm không ngừng phấn đấu và cống hiến, ông Bùi Văn Hoàng đã gặt hái được nhiều quả ngọt trong hành trình “tải điện” thắp sáng quê hương. Video Giám đốc Truyền tải điện Miền Đông 2

Kỹ sư Bùi Văn Hoàng và hành trình hơn 34 năm “tải điện” thắp sáng quê hương
Bạn có biết   |   30/11/2022
Kỹ sư Bùi Văn Hoàng và hành trình hơn 34 năm “tải điện” thắp sáng quê hương

Xuất phát điểm là một công nhân kỹ thuật điện, hơn 34 năm không ngừng phấn đấu và cống hiến, ông Bùi Văn Hoàng đã gặt hái được nhiều quả ngọt trong hành trình “tải điện” thắp sáng quê hương.