Tag:

Giám đốc Sở Y tế

UBND tỉnh Đồng Tháp đã trao quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Tấn Bửu, phó chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức vụ giám đốc Sở Y tế. Quyết định được thi hành từ ngày 9-6. Video Giám đốc Sở Y tế

Bổ nhiệm ông Đoàn Tấn Bửu, phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, giữ chức giám đốc Sở Y tế
Tin nóng   |   08/06/2023
Bổ nhiệm ông Đoàn Tấn Bửu, phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, giữ chức giám đốc Sở Y tế

UBND tỉnh Đồng Tháp đã trao quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Tấn Bửu, phó chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức vụ giám đốc Sở Y tế. Quyết định được thi hành từ ngày 9-6.