Tag:

giai phẩm Tuổi Trẻ Xuân

Báo Tuổi Trẻ đã trao giải cuộc thi viết 'Món Tết quê nhà' và ra mắt giai phẩm Tuổi Trẻ Xuân Quý Mão 2023, ra mắt sách “Món Tết quê nhà” tại Đường sách TP.HCM. Video giai phẩm Tuổi Trẻ Xuân

Trao giải cuộc thi 'Món Tết quê nhà' và ra mắt giai phẩm Tuổi Trẻ Xuân Quý Mão 2023
Bạn có biết | 01/01/2023
Trao giải cuộc thi 'Món Tết quê nhà' và ra mắt giai phẩm Tuổi Trẻ Xuân Quý Mão 2023

Báo Tuổi Trẻ đã trao giải cuộc thi viết 'Món Tết quê nhà' và ra mắt giai phẩm Tuổi Trẻ Xuân Quý Mão 2023, ra mắt sách “Món Tết quê nhà” tại Đường sách TP.HCM.