Tag:

giải Hoa hồi vàng

Hãy cùng ca sĩ Hà Vân đến thăm phở Muốn, Hà Nội để xem quán phở này có gì đặc biệt mà được nhiều người thường xuyên lui tới, các bạn nhé. Video giải Hoa hồi vàng

Ngày của Phở 2022: Muốn ăn phở, tới phở Muốn
Bạn có biết   |   09/12/2022
Ngày của Phở 2022: Muốn ăn phở, tới phở Muốn

Hãy cùng ca sĩ Hà Vân đến thăm phở Muốn, Hà Nội để xem quán phở này có gì đặc biệt mà được nhiều người thường xuyên lui tới, các bạn nhé.