THỤY TRÂM – SANH TÀI – TRINH TRÀ
THỤY TRÂM – SANH TÀI – TRINH TRÀ

Chuyến buôn lậu có tới 10 con hổ, 1 trong số đó đã chết trên đường. Bốn con khác sẽ ở lại sở thú Ba Lan.

Video liên quan