Tag:

giá xăng giảm

TTO - Giá xăng giảm lần thứ 4 liên tiếp với mức giảm mỗi lít là 444 đồng đối với xăng E5RON92, giảm 462 đồng đối với xăng RON95-III và giảm 950 đồng đối với dầu DO. Các mức giảm trên áp dụng từ 15h ngày 1-8. Video giá xăng giảm

Video: 15h chiều 1-8, giá xăng giảm lần thứ 4 liên tiếp
Tin nóng   |   01/08/2022
Video: 15h chiều 1-8, giá xăng giảm lần thứ 4 liên tiếp

TTO - Giá xăng giảm lần thứ 4 liên tiếp với mức giảm mỗi lít là 444 đồng đối với xăng E5RON92, giảm 462 đồng đối với xăng RON95-III và giảm 950 đồng đối với dầu DO. Các mức giảm trên áp dụng từ 15h ngày 1-8.