23/07/2019
Y MINH – SANH TÀI – TRINH TRÀ
Y MINH – SANH TÀI – TRINH TRÀ

Hiện trên 50% diện tích lúa hè thu trong tổng số 190 ngàn ha canh tác ở tỉnh Đồng Tháp đã thu hoạch. Hiện giá lúa tăng lên bà con nông dân trong tỉnh phấn khởi hơn.

Video liên quan