Tag:

giá heo hơi hôm nay

Ngoài lượng heo về giảm dần, việc thương lái kê giá góp phần đẩy giá heo bán ra tại chợ đầu mối tăng liên tục và hiện đạt mức cao kỷ lục: 92.000 đồng/kg heo mảnh. Video giá heo hơi hôm nay

Thương lái “chơi chiêu” đẩy giá heo đạt mức cao kỷ lục
Tin nóng   |   12/11/2019
Thương lái “chơi chiêu” đẩy giá heo đạt mức cao kỷ lục

Ngoài lượng heo về giảm dần, việc thương lái kê giá góp phần đẩy giá heo bán ra tại chợ đầu mối tăng liên tục và hiện đạt mức cao kỷ lục: 92.000 đồng/kg heo mảnh.