Tag:

giá điện tăng

“Sốc” là cảm giác của nhiều gia đình khi nhận được hóa đơn tiền điện tháng 4-2019. Không sốc sao được khi họ phải trả tiền điện tăng gấp đôi, gấp ba, thậm chí là tăng cao hơn. Video giá điện tăng

Người dân “sốc” với chi phí tiền điện tăng gấp đôi, gấp ba
Thú vị   |   26/04/2019
Người dân “sốc” với chi phí tiền điện tăng gấp đôi, gấp ba

“Sốc” là cảm giác của nhiều gia đình khi nhận được hóa đơn tiền điện tháng 4-2019. Không sốc sao được khi họ phải trả tiền điện tăng gấp đôi, gấp ba, thậm chí là tăng cao hơn.