Tag:

giá cá linh giảm

Nhiều ngày qua, nước lũ vùng đầu nguồn biên giới An Giang đang chựng lại và có dấu hiệu nước rút. Vì vậy, giá cá linh ở vùng đầu nguồn này cũng giảm mạnh so với những ngày cuối tháng 9 vừa qua khiến nông dân thất thu. Video giá cá linh giảm

Nước lũ chuẩn bị rút, giá cá linh còn khoảng 50.000đ/kg
Tin nóng   |   02/10/2019
Nước lũ chuẩn bị rút, giá cá linh còn khoảng 50.000đ/kg

Nhiều ngày qua, nước lũ vùng đầu nguồn biên giới An Giang đang chựng lại và có dấu hiệu nước rút. Vì vậy, giá cá linh ở vùng đầu nguồn này cũng giảm mạnh so với những ngày cuối tháng 9 vừa qua khiến nông dân thất thu.