Tag:

Georgia

TTO - Chỉ vài giờ trước ngày 8-12, hạn chót để các bang xác nhận kết quả bầu cử, bang Texas tung đòn bất ngờ: đơn kiện dài 154 trang yêu cầu Tòa án tối cao Mỹ hủy kết quả bầu cử ở 4 bang chiến trường. Video Georgia

Video: Texas yêu cầu Tòa án tối cao Mỹ hủy kết quả bầu ở 4 bang chiến trường
Tin nóng   |   10/12/2020
Video: Texas yêu cầu Tòa án tối cao Mỹ hủy kết quả bầu ở 4 bang chiến trường

TTO - Chỉ vài giờ trước ngày 8-12, hạn chót để các bang xác nhận kết quả bầu cử, bang Texas tung đòn bất ngờ: đơn kiện dài 154 trang yêu cầu Tòa án tối cao Mỹ hủy kết quả bầu cử ở 4 bang chiến trường.