Tag:

gen chủng virus

TTO - Kết quả giải trình tự gen chủng virus gây COVID-19 tại các vùng dịch mới ở Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc cho thấy bệnh nhân ở Vĩnh Phúc mắc chủng biến thể Ấn Độ, tương tự các chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh hôm 18-4. Video gen chủng virus

Video: Bệnh nhân ở Vĩnh Phúc mắc COVID-19 chủng biến thể Ấn Độ
Tin nóng   |   04/05/2021
Video: Bệnh nhân ở Vĩnh Phúc mắc COVID-19 chủng biến thể Ấn Độ

TTO - Kết quả giải trình tự gen chủng virus gây COVID-19 tại các vùng dịch mới ở Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc cho thấy bệnh nhân ở Vĩnh Phúc mắc chủng biến thể Ấn Độ, tương tự các chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh hôm 18-4.