26/09/2019
THỤY TRÂM – SANH TÀI – THÚY QUYÊN
THỤY TRÂM – SANH TÀI – THÚY QUYÊN

Một cô gấu trúc lông xám quý hiếm đã ra đời ở phía Tây Nam Trung Quốc, được đặt tên là Jixiao.

Video liên quan