27/01/2020
THẾ SẢY – TRÍ NHÂN – THÚY QUYÊN
THẾ SẢY – TRÍ NHÂN – THÚY QUYÊN

Những ngày cuối năm, dòng người hối hả. Tại trung tâm của Sài Gòn có một người vẫn đang ngồi miệt mài với công việc từ ngày này qua năm nọ mà chẳng ai nghĩ tới.

Video liên quan