07/07/2019
VÕ MINH - PHI KHANH – LƯƠNG TRIỀU – TRÍ NHÂN – QUỐC HUY
VÕ MINH - PHI KHANH – LƯƠNG TRIỀU – TRÍ NHÂN – QUỐC HUY

Trong khi nhiều sinh viên ra trường không tìm được việc làm, phần lớn học sinh, sinh viên ở các trường nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi lại có nơi thực tập, được doanh nghiệp trả lương và tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.

Video liên quan