Tag:

gần 39.000 mẫu

TTO - Sáng 29/5, theo Sở Y tế TP.HCM, tổng số mẫu xét nghiệm đã được lấy trong 3 ngày qua liên quan chuỗi lây nhiễm Hội thánh là gần 39.000 mẫu. Video gần 39.000 mẫu

Video: Gần 39.000 người liên quan chuỗi lây nhiễm Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng
Tin nóng | 29/05/2021
Video: Gần 39.000 người liên quan chuỗi lây nhiễm Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng

TTO - Sáng 29/5, theo Sở Y tế TP.HCM, tổng số mẫu xét nghiệm đã được lấy trong 3 ngày qua liên quan chuỗi lây nhiễm Hội thánh là gần 39.000 mẫu.