Tag:

Gala

Sau thành công bốn năm liên tiếp (2017 - 2020), báo Tuổi Trẻ tiếp tục tổ chức chuỗi sự kiện “Ngày của Phở 12-12” năm 2021 với nhiều hoạt động ý nghĩa. Video Gala

Bay cùng phở Việt
Bạn có biết   |   15/12/2021
Bay cùng phở Việt

Sau thành công bốn năm liên tiếp (2017 - 2020), báo Tuổi Trẻ tiếp tục tổ chức chuỗi sự kiện “Ngày của Phở 12-12” năm 2021 với nhiều hoạt động ý nghĩa.